Report

Site name:
Übungsgelände
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool
Time span:
700 - 800
Settlement:
Atschalas - Ačale
Topographic unit:
Klagenfurt - Celovec
Topographic area:
Klagenfurt - Celovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Dva grobova, vsak je imel nož, eden tudi lonček. Lonček je tipa S1 ali S2 vendar izdelave kot jo ima staroselska lepljena lončenina na Vranju. Najbolj verjetno čas Brinjeve gore..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: vojaški poligon, nekoč polje, vzhodno ob celovškem letališču, 175, Kg Marolla, Sedaj vojaški poligon, nekoč polje pri Ačalah, ki se je rahlo spuščalo proti jugu.