Report

Site name:
Site features:
fortificationS
Settlement:
Lom
Topographic unit:
Mežica
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šašel Jaroslav Arheologija Mežiške doline Svoboda 3, 1953-54 Celovec 1954 68
Pahič Stanko Najstarejša zgodovina koroške krajine 720 let Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem 1968 17-18
Truhlar Franc Lom Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 273
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 44