Report

Site name:
Petrovce - trasa rimskodobnega vodovoda
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
630 - 1100
Settlement:
Leskovec pri Krškem
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ob cesti Drnovo-Celje, na južnnem robu današnjega mesta Krško, v trgovsko-obrtniški coni pod platojem Črnile v Leskovcu pri Krškem., V paeloornici (SE003) pri izkopu širšega območja severnega neviodunskega akvedukta, je bil odkrit odlomek (Jovanović 2017,8, 10 in 30, Tab.6: Sl. 6b) potencialno zgodnjesrednjeveške lončenine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Ustje morda pripada tipu S2 (Pleterski 2010).