Report

Site name:
Pristava (Premuzarjeva kmetija = Taber )
Site features:
small settlement, Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
600 - 800
Settlement:
Šmartno
Topographic unit:
Cerklje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Ob desnem bregu Pšate., Leta 2006 so bili odkriti sledovi staroslovanske stavbe. Lesene stavbne konstrukcije so bile dokumentirane z jamami za vertikalna bruna, iz polnila v tlorisu izkopane odpadne jame pa so bili izluščeni fragmenti staroslovanske lončenine z valovnico in par steklenih jagod iz modre paste. Leta 2010 so v neposredni bližini leta 2006 izkopane (omenjene) stavbe, tik pod rušo našli še brus iz silificiranega peščenjaka rumenkastorjave barve in fragment tipične slovanske lončenine (Josipović, Rupnik, 2010, 3, Sl.