Report

Site name:
Predjama (Jama pod Jamskim gradom, Konjski hlev)
Site features:
cave, settlement, Ceramics, other household items, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins, Animal bones, Ecofacts
Time span:
350 - 600
Settlement:
Predjama
Topographic unit:
Postojna
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Večina najdb sodi v čas druge pol. 4. in prve pol. 5. st., je pa bila poseljena tudi še v 6. st. (npr. amfora LRA 1).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Težko dostopen vhod v Jamo pod Jamskim gradom se odpira sredi 120 m visoke apnenčaste stene nad ponorom potoka Lokva.,