Report

Site name:
Mali Lepoč
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
400 - 600
Settlement:
Krn
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na Malem Lepoču v Bogatinskem pogorju je bila na dveh mestih odkrita poznoantična keramika, sondiranja so dokazala obstoj dveh poznoantičnih stavb ter domnevno bronastodobno selišče..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,