Report

Site name:
Site features:
Elevation, Cult place
Hamlet:
Bržani
Settlement:
Marezige
Topographic unit:
Marezige
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, Trenutno ni možno podati datacije zaradi neraziskanosti in skoposti navedb v viru..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: zahodno od vasi, na njivi Matije Bržana (človeške kosti - grobišče ?),poleg te parcele na mestu,kjer je danes kup kamenja, pa cerkev ? Koordinate so povzete po zaselku Bržani, sestavnega dela Marezig (zato, da se loči od Marezig kot takih!)., V Barkolah, zahodno od zaselka Bržani pri Marezigah, po pričevanju domačinov, ob kupu kamenja, ki naj bi predstavljal ostanke cerkvice tudi omembe človeških kosti (Boltin Tome 1981, 304).Čeprav je danes kraj Merezige znan kot arheološko najdišče "Marezige - Arheološko najdišče sv. Križ, EŠD 1385), se omemba kupa kamenja kot ostankov cerkve in grobov v bližini, nanaša na lokacijo zahodno od zaselka Bržani (Boltin-Tome 1981), kot najzahodnejšega sestavnega dela Marezig. Ta del arheološko ni varovan. Koordin