Report

Site name:
Žabnjek
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
500 - 650
Settlement:
Krog
Topographic unit:
Mrska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Najden odlomek spada k prostoročno izdelanemu loncu z neobvrtenim, skoraj navpičnim ustjem, kakršne je Pleterski (2010) opredelil v skupino S1..Opis lokacije in najdišča: V vzhodnem delu gramoznice, ki leži JV od naselja Krog., J od 2879 in Z od 1955, k.o. Krog, Odlomek lonca je bil najden pri strojnem kopanju gramoza..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja