Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, direction E, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
500 - 700
Settlement:
Laška vas
Topographic unit:
Štore
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: v vinogradu kmeta Šuhla (1909), južno od tega vinograda (1913),v bližini križa (pred drugo vojno), na severni in vzhodni strani vinograda (1985 - negativno), k.o. Kompole: 583/2,, Prvi zapis iz beležnice W. Schmida iz leta 1910 omenja dva srebrna naglavna obročka z S-zanko "zwei S formige Schleifenringe aus Silber". Koroščeva (1947) objava (Korošec 1947, 47, Sl. 45a) kaže poškodovana obročka, kjer S-zanka bodisi ni več ohranjena, bodisi je resnično ni bilo. Vsekakor takšne zanke tudi Korošec ne omenja. Tretji predmet je bronast naglavni obroček s kocko, ki je bil pred tem interpretiran kot prstan. Na fotografijah prvih dveh obročkov (Korošec 1947, Sl. 45a) je razviden stanjšan kon.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, naglavni obročki z veliko votlo kocko (manjka) bi kazali 7. st. Modro svitkasto jagodo iz natronskega stekla bi si lahko predstavljali celo še v 8. st.