Report

Site name:
Kotare - baza
Site features:
settlement
Time span:
500 - 700
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- odkrito 1999, sondirano 2000, izkopano 2001

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kerman Branko Staroslovanska naselbina Kotare - baza pri Murski Soboti. Die altslawische Siedlung Kotare - baza bei Murska Sobota Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 16-26
Kerman Branko Prvi Prekmurci Odkopane kulture Prekmurja Ljubljana 2002
Kerman Branko Kotare pri Murski Soboti Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 160-162
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Kerman Branko Kotare–Baza pri Murski Soboti Arheologija na avtocestah Slovenije 17 Ljubljana 2011 49-54,105-114