Report

Site name:
Gradec
Site features:
fortificationS
Settlement:
Velika Strmica
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej Prazgodovinska najdišča na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 14 Ljubljana 1904 41
Božič Dragan, Ciglenečki Slavko Zenonov tremis in poznoantična utrdba Gradec pri Veliki Strmici. Der Tremissis der Kaisers Zeno und die spätantike Befestigung Gradec bei Velika Strmica Arheološki vestnik 46 Ljubljana 1995 247-277
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 45
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 22
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 22-23, 29-84
Ciglenečki Slavko Insediamenti ostrogoti in Slovenia Archeologia di frontiera 5 Trieste 2006 107-122