Report

Site name:
Žale
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
450 - 650
Settlement:
Rateče
Topographic unit:
Kranjska gora
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na ledini Žale pod hribom Grad, 10 m S od stavbe Rateče 120., 164, k. o. Rateče (ta št. ne velja več!), Na ledini Žale pod hribom Grad je bila ob nadzoru del za tel. kabel najdena poznoantična lončenina (skleda). Gre za zahodno vznožje hriba Grad, dolinsko dno z najdbo se spušča proti jugu..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,