Report

Site name:
Gorice
Site features:
Specialized settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, other household items, other finds
Time span:
900 - 1200
Settlement:
Turnišče
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na trasi AC ob postajališču Dolinsko, ob njivah z ledinskim imenom Gorice, Ostanki dveh manjših jam z lončenino, ognjišča, dveh kupolastih peči in jame z žlindro.Prisotnost peči ob istočasni odsotnosti stavb, kaže na neke vrste specializirano aktivnost, ki pa je iz objave ni mogoče natančneje razbrati..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Avtorica (Plestenjak 2010) na podlagi tipo-kronološke analize lončenino datira med 10. in 12. stoletje.