Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, other site
Time span:
350 - 450
Settlement:
Cogetinci
Topographic unit:
Lenart
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Najdišče leži na blago nagnjenem pobočju dolinskega dna pod hribom Ivanjski vrh. Na severu ga zamejuje lokalna cesta Lenart-Sp. Ivanjci, na jugu pa Cogetinski potok., Poznorimski lončarski obrat so sestavljali gospodarski objekt, šest lončarskih peči, manipulativni prostor pred lončarskimi pečmi in odpadne jame..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: lončarska delavnica.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,