Report

Site name:
Zidani Gaber
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Deschmann Karl Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach Laibach 1888 116-119
Müllner Alfons Typische Formen aus der archäologischen Sammlungen des krainischen Landesmuseums Rudolfinum in Laibach in photographischen Reproductionen Laibach 1900 9, T. 57/16-18
Vram Ugo G. Die Schädelsammlung des krainischen Landesmuseums in Laibach Argo 9 Laibach 1901 142ss
Petru Sonja Nekaj zgodnjesrednjeveških najdb iz Gorjancev. Einige frühmittelalterliche Funde aus den Gorjanci Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 435-451
Petru Peter, Petru Sonja Mihovo Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 223
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 130, 135, 139-141, 215, 263-264, 292
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 51-52
Cipot Dašenka Križne fibule v Sloveniji Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 23-25, 29-84
Knific Timotej, Langus Irma, Milić Zoran Križ z Zidanega gabra nad Mihovim. A cross-shaped pendant from Zidani gaber above Mihovo Argo 46/2 Ljubljana 2003 14-19
Lux Judita Zidani Gaber v luči nekaterih arheoloških poznoantičnih najdb (diplomsko delo) Ljubljana 2004
Ciglenečki Slavko Insediamenti ostrogoti in Slovenia Archeologia di frontiera 5 Trieste 2006 107-122
Lux Judita Poznoantična višinska naselbina Zidani Gaber nad Mihovim Rast I. (103) 2006 31-41
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159
Knific Timotej, Bitenc Polona Poznoantične fibule v podobi ptičev iz Slovenije Emona med Akvilejo in Panonijo. Lazar Irena, Županek Bernarda (editors) Koper 2012 437-438
Švajncer Janez J. Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine Logatec 2016 84