Report

Site name:
Pod Meljskim hribom
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Malečnik
Topographic unit:
Malečnik
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- EŠD (Zavod) 15528

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Strmčnik Gulič Mira Malečnik pri Mariboru Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 181-182
Kajzer Cafnik Mihaela, Strmčnik Gulič Mira EŠD: 15528, Naselje: Malečnik, Občina: Maribor, Ime: Malečnik - arh. najdišče pod Meljskim hribom, Področje: A, Obdobje: bronasta doba, mlajša železna doba, prazgodovina, pozno rimsko obdobje, zgodnji srednji vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 42, 2005 Ljubljana 2006 86
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299