Report

Site name:
Cirkevca
Site features:
flat graveyard, cemetery
Settlement:
Grabe
Topographic unit:
Središče ob Dravi
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kovačič Fran Ostanki rimske vile pri Središču Časopis za zgodovino in narodopisje 4 Maribor 1907 233
Kovačič Fran Izkopavanje v Središču Časopis za zgodovino in narodopisje 5 Maribor 1908 176-185
Kovačič Fran Trg Središče Maribor 1910 72-76
Toldt C. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III. Folge 12) Wien 1912 247-280
Schmid Walter Beiträge zur Geschichte der frühmittelalterlichen Besiedlung der Steiermark Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 18 Graz 1922 44
Schmid Walter Südsteiermark im Altertum Südsteiermark. Ein Gedenkbuch Graz 1925 26
Korošec Josip Staroslovenska grobišča v severni Sloveniji Celje 1947 36-44
Pahič Stanko Grabe Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 326
Vomer-Gojkovič Mojca, Kolar Nataša Archaeologia Poetovionensis. Stara in nova arheološka spoznanja Ptuj 1993 75
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 385-388
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 49
Lamut Brane, Mele Marko Med Dravo in Muro. Predstavitev arheološke dediščine obmejnih občin Prlekije in Medžimurja Ormož 2006 39-42
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299