Report

Site name:
Križišče Iskra (Sv. Martin)
Site features:
there is no elevation, cemetery, over 150 graves, burials next to / in the church, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, cemetery up to 500 m from the village
Time span:
500 - 1737
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koordinate so vzete na dvorišču stavbe Kolodvorska 5, kjer je še neraziskani del grobišča., Na desnem bregu Save, na območju današnjega križišča. Neraziskani del obsega območje med križiščem, stavbo železniške postaje in skladišči..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Veliko poznoantično in zgodnjesrednjeveško grobišče na desnem bregu Save. Izkopanih 279 grobov predstavlja pribl. tretjino grobišča. Glede na pridatke oz. njihovo odsotnost ter lego in usmeritev grobov je mogoče določiti tri skupine. Najstarejše je še poznoantična (staroselski grobovi), ostali dve sta zgodnjesrednjeveški..Natančnost lokacije: natančna lokacija