Report

Site name:
Sv. Peter
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Komenda
Topographic unit:
Komenda
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Mejač Aleksander Archäologische Mittheilungen aus der Gegend von Comenda Argo 1 Laibach 1892 61-62
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 37
Šmid Walter (Schmid ) Deželni muzej Rudolfinum v Ljubljani. Poročilo za leto 1907 Ljubljana 1908 37
Stele France Politični okraj Kamnik Ljubljana 1929 357
Stare Vida Komenda Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 185
Sagadin Milan Carniola u svjetlu novih nalaza (Radovi 13. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju; Split-Poreč, 25.9.-1.10.1994. III) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89 Split 1998 717
Sagadin Milan Od kamnitega orodja do zgodnjega srednjega veka Občina Komenda. Življenje od kamene dobe do danes Komenda 2002 51-52
Sagadin Milan EŠD: pr.04-98-ZRD-02-506, Naselje: Komenda, Občina: Komenda, Ime: Komenda, - staroslovansko grobišče ob župni cerkvi sv. Petra, Področje: A, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 74
Sagadin Milan Zgodnjesrednjeveški grobišči v Komendi in na Zgornjem Brniku (The early medieval cemeteries of Komenda and Zgornji Brnik in the Gorenjska region) Arheološki vestnik 64 Ljubljana 2013 250-266, 269-277
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 69