Report

Site name:
Velki vrh
Site features:
Unfortified settlement, medium settlement, ground floor buildings, Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
430 - 650
Settlement:
Hrenova
Topographic unit:
Strmec
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: hrib južno nad Hrenovo med kmetijama Kučej in Škofljek, Dvojni greben Velkega vrha obdaja sistem (270 x 100 m) 3 do 5 teras, na zahodnem vrhu je tudi kamnita ruševina dvoprostorske stavbe (13 x 4 m), najverjetneje zgodnjenovoveške. Na zahodnem vrhu so odlomki prazgodovinske lončenine, na celem najdišču pa odlomki poznoantične lončenine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Številni odlomnki lončenine, ki so videti poznoantične izdelave, med njimi odlomek glazirane melnice.