Report

Site name:
cerkev sv. Frančiška Asiškega
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, church, Elevation, cemetery
Time span:
430 - 650
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: nekdanja cerkev sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu, 14 posamičnih poznoantičnih grobov na prostoru, kjer so mnogo pozneje zgradili minoritski samostan..Drugačno najdišče ali najdba: Del najdišča Koper - Mestno jedro, EŠD 235..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,