Report

Site name:
Pod cerkvijo
Site features:
there is no elevation, settlement, Tool
Time span:
400 - 600
Settlement:
Sedlo
Topographic unit:
Breginj
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: , Severno od vasi Sedlo je pod cerkvijo sv. Križa večja terasa, kjer naj bi l. 1900 izkopali več grobov neznane datacije. V bližini cerkve je bilo najdenih nekaj antičnih najdb (pol rimskega novca, dve uteži za hitro tehtnico; Mlinar, Gerbec, Laharnar 2014), kar kaže na poznoantično poselitev. Na lidarju viden do 12 m širok in 2 m visok nasip..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,