Report

Site name:
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Močna
Topographic unit:
Šmarjeta ob Pesnici
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– (pol)zemljanke in stojke – izkopavanja na AC

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tica Gojko Zgodnjesrednjeveška naselbina Močna pri Pernici Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 41-45
Tica Gojko Močna pri Lenartu Arheologija na avtocestah Slovenije 35 Ljubljana 2013 28-51