Report

Site name:
Čistilna naprava
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Settlement:
Dolenja vas
Topographic unit:
Cerknica
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: čistilna naprava na zahodnem robu vasi, Ravnina ob desnem bregu Cerkniščice. Izkopavanje 2012. Vkopa z ostanki oglja, zapečene gline, ognjišče, plitva pravokotna jama z ogljem, živalskimi kostmi, odlomki lončenine in tremi orientalskimi jagodami, od teha ima ena mozaična očesca..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, orientalske jagode z mozaičnimi očesci so pri nas v uporabi v drugi polovici 8. st. in v prvi polovici 9. st.