Report

Site name:
U hribeh
Site features:
Terrace edge / embankment, treasure , Tool, weapons
Time span:
820 - 820
Hamlet:
Sebenje
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: groblja na travniku pod cerkvijo Sv. Trojice in 5 m od jugovzhodnega vogala Jarkovičeve hiše je nizka groblja, iz katere je Tone Jarkovič izkopal zaklad, 107/2, k. o. Podhom, Stara kamnita groblja na južnem vznožju ledeniške morene, stara meja zasipškega vaškega zemljišča..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Časovno so opredeljive sulična ost, stremeni in brzda, ki se časovno ujemajo v prvi tretjini 9. st., kontekstualno pa sestava zaklada ustreza situaciji v poletju leta 820, ko se vračajo frankovske vojske s pohoda proti Ljudevitu.