Report

Site name:
Titov trg 4 = Univerza = Fakulteta ua humanistične študije = Garibaldijeva
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
400 - 700
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na dvorišču stavb Armeria in Foresterija (to je Mestni trg (=Titov trg), s strani Garibaldijeve ulice (št. 733, k.o. Koper)., Arheloške raziskave na območju dvorišč stavb Armeria in Foresterija (to je Mestni trg (=Titov trg), EŠD 7591, Armeria, EŠD 237, Foresteria, EŠD 241), s strani Garibaldijeve ulice (št. 733, k.o. Koper), so potekala že leta 1990, in sicer na dvorišču parcele 730/1 (Kajfež in Logar 1991, 223) ter v letih 2005 (Hofman 2006) na območju Garibaldijeve ulice, kjer je bil del dvorišča Armerije in prizidek sodišča k Pretorski palači, tim. Aneks 1 (parc. št. 731 in dvorišče parc. št. 730/1) (za parceli gl. Trenz et a