Report

Site name:
Kirchbichel = Kirchbichl
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
350 - 800
Settlement:
Lavant
Topographic unit:
Lienz
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na Kirchbichlu, severno od obeh sedanjih cerkva, Hrib južno od vasi, na pobočju višinska naselbina- V okviru naselbine sta dve cerkvi, prva (škofijska) z bogato opremo. Druga (po Glaser 2011 arijanska) je bila verjetno obnovljena v zgodnejm srednjem veku, kasneje nad njo zgrajena današnja cerkev sv. Ulricha..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Glaser domneva gradnjo škofijske cerkve po uničenju Aguntuma 406