Report

Site name:
Krvavica
Site features:
Elevation, settlement, other household items, Building equipment, Tool, Costume and jewelry, Coins
Time span:
250 - 650
Settlement:
Črni vrh
Topographic unit:
Tabor
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Strm hrib, dobro naravno zavarovan (s treh strani praktično nedostopen), edini dostop z juga je otežen s prehodom čez skalno steno. Na nekaj mestih so vidne terase, arhitekturnih ostankov pa na površju ni videti..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe so od sredine 3. stol. dalje. Ker gre za detektorske najdbe, ni jasno, ali je poselitev dejansko tako zgodnja, ali pa gre za prežitke v mlajših plasteh. Dokaj zanesljiva je poselitev od sredine 4. st. dalje.