Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Settlement:
Kokrica
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Staroslovansko grobišče "Na Sedlu" pod Blejskim gradom.Altslawisches Gräberfeld "Na Sedlu" unterhalb der Burg von Bled Arheološki vestnik 20 Ljubljana 1969 230
Valič Andrej Kokrica Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 172
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008