Report

Site name:
Drosendorf
Site features:
settlement
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Drosendorf
Topographic unit:
Drosendorf-Stadt (po lit.: Drosendorf-Zissersdorf)
Topographic area:
Horn
Region:
Lower Austria
Country:
Austria

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Červinka Slované na Moravě a řiše Velkomaravská Brno 1928 94
Kiessling Franz Beiträge zür Ur- Vor- und Frühgheschichte von NÖ und Südmähren Wien 1934 202-203
Justová Jarmila Dolnorakouské Podunají v raném středověku Praha 1990 234