Report

Site name:
Klemenčevo gradišče
Site features:
stray find
Settlement:
Letenice
Topographic unit:
Goriče
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Žontar Josip Zgodovina mesta Kranja Kranj 1939 15, 19
Valič Andrej Letenice Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 169
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 482, 486