Report

Site name:
Otok na Bledu (Sv. Marija)
Site features:
burials next to / in the church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, plaine - burial ground, church, Elevation, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
920 - 990
Settlement:
Bled-Mlino
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, NO0700_0710 . Zanealjivo so pokopane vsaj tri generacije, kar pomeni vsaj 60 let pokopavanja. Možnost četrte generacije obstaja, a gre vedno za zelo prekopana okostja v drugotni legi, kjer interprertacija ni zanesljiva. Ni NO1500_0606, ki se pojavijo okoli 980. Konec pred 1000 je verjetnejši kot pozenje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: Zgodnjesrednjeveško grobišče s tremi mesti posebnega pomena (ognjišče, izvir, kamen), ki so najverjetneje služile predvsem pogrebnim obredom. Primarna funkcija najdišča pred postavitvijo cerkve (okoli 1004) je torej grobišče..Opis lokacije in najdišča: okoli cerkve in v cerkvi, Manjše zgodnjesrednjeveško grobišče brez cerkve, na katerem so pokopane štiri generacije majhne skupnosti, skupaj okoli šestdeset posameznikov. Na grobišču je zaznati tri pogrebne običaje: v prvi generaciji orientacija grobov sledi shemi grobišč 8. in 9. stoletja, ostale generacije vzpostavijo grobišče v vrstah, zadnji grob je biritualen (ima pridatek, a je orientiran po cerkvi, ki je bila zgrajena šele v času zadnjega pokopa).