Report

Site name:
sv. Marija Magdalena
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Žigoni
Topographic unit:
Renče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ,.Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: , časovno nedoločljiva . Je ni več v franciscejskem katastru.