Report

Site name:
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Šentilj pod Turjakom (Št. Ilj pod Turjakom)
Topographic unit:
Mislinja
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Društveni zapisnikar Društvena poročila. 4. Začasno poročilo o muzeju Časopis za zgodovino in narodopisje 7 Maribor 1910 141
Pahič Stanko Št. Ilj pod Turjakom Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 274