Report

Site name:
St. Helena
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
300 - 600
Settlement:
Grafendorf
Topographic unit:
Dellach - Dole
Topographic area:
Hermagor - Šmohor
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba nad vasjo Grafendorf, Vrh hriba s strmimi pobočji, ki je dostopen samo od zahoda. Tam je več okopov (poznolatenski, poznoantični, zgodnejsrednjeveški). Lončenina je bila najdena pri okopih, v notranjosti gradišča je ni bilo. Zgodnjesrednjeveška faza s prekinitvijo sledi poznoantični..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe so skromne,z ato je datacija široka