Report

Site name:
Bukovčevo brdo
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, there is no elevation, cemetery, weapons, Costume and jewelry
Time span:
500 - 610
Settlement:
Podmelec
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Južno pod hišo Podmelec 39 ter tudi v ovinku ceste k hiši št. 38, Pobočje, ki se spušča proti jugovzhodu. Zelo raztreseni grobovi na večji površini..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, bronasta pasna spona iz groba 2 ima kijast trn, ki je pogost zlasti v prvi polovici 6. st. Spona iz groba 4 (brez trna), vendar z ubočenim trakastim prerezom locna pa se zdi mlajša.