Report

Site name:
Graščina
Site features:
Elevation, Single find, Ceramics
Time span:
780 - 2021
Settlement:
Komenda
Topographic unit:
Komenda
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pobočje za graščino v Komendi, Na pobočju za graščino, pa tudi na travniku pod njo so odlomki lončenine od zgodnjega srednjega veka do sodobnosti. Najverjetneje izvirajo s prostora graščine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, 2 ustji S3 in 2 ustji S4 ter mlajša lončenina do sodobnosti.