Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Strahovlje
Settlement:
Šemnik
Topographic unit:
Zagorje ob Savi
Topographic area:
Trbovlje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pečnik Jernej, Rutar Simon Mali zapiski. Prazgodovinske najde na Kranjskem Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko 4 Ljubljana 1894 79
Gabrovec Stane Zagorje v prazgodovini Arheološki vestnik 17 Ljubljana 1966 32-33, T. 10/14-19
Bolta Alojz Strahovlje Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 268
Meterc Janez Pregled arheoloških najdb in njihov pomen v radovljiški kotlini do konca zgodnjega srednjega veka Listi, št. 24/6 1976 14