Report

Site name:
Na mirih
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction S., Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Costume and jewelry, Ecofacts
Time span:
550 - 650
Settlement:
Ljubinj
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vrt, 217, k. o. Ljubinj, Na robu ledine Na Mirih vzhodno od vasi Ljubinj je bilo izkopano manjše skeletno grobišče. V južnem bregu. Na podlagi skromnih grobnih pridatkov je datirano v drugo polovico 6. oz. začetek 7. stol. in pripisano romaniziranim staroselcem. V osrednjem delu ledine morda lahko domnevamo poznoantično naselbino, vendar zanesljivih dokazov za to ni..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, naglavni obroček s pentljo, steklene jagode, ki še potrebujejo analizo, bi pa lahko šle še v 8. st.