Report

Site name:
Perkovo posestvo = Vrajski breg = Vrajk
Site features:
Elevation, other site
Time span:
500 - 650
Settlement:
Gorenji Mokronog
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: V peskokopu na ledini Vrajk v Gorenjem Mokronogu, koordinati povzeti po Bavec et al. 2000, Načrt...; Bavec 1999, 240, Sl. 6; Bavec 2003, 325, Sl. 1)., V peskokopu na ledini Vrajk v Gorenjem Mokronogu je bilo odkrito poznoantično okostno grobišče s 15 ohranjenimi in 5 uničenimi oz. delno ohranjenimi pokopi, glede na pridatke iz 6. in prve polovice 7. stoletja (Bavec 2003, 326-327; podrobneje gl. šifra najdišča 12353). Kontinuiran prehod grobišča v zgodnjesrednjeveško obdobje ni bil izključen (Bavec 2003), na kar nakazujejo številni grobovi brez pridatkov (Pleterski in Belak 2002, 99). Na ravnici, tik nad grobiščem so odkrili sledove jam za kole, ki nakaz?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????<0>????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: Ostanki lesene stavbe v sklopu poznoantičnega grobišča. Domnevno grobišču sočasna stavba. Po izročilu naj bi tam stala lesena cerkev. Argument: 1. nobeden grob ne poškoduje objekta. 2. Ljudska pripoved o prvi leseni cerkvi na tem območju (podorbneje gl. Bavec 1999). Potrebna diskusija.https://as.parsis.si/zbiva/#