Report

Site name:
Grad (Gradišče) = Ptičnica = Tičnica
Site features:
Terrace edge / embankment, fortification / tower
Time span:
1500 - 1600
Settlement:
Komenda
Topographic unit:
Komenda
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: približno 250 m severozahodno od cerkve Sv. Petra, na robu terase nad Pšato, 32 x 32 m prostor obdan z obrambnim jarkom, v njem kvadratna (22 x 22 m) velika stavba..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Morda mota, vendar presenetljivo velika stavba tankih sten v notranjosti.