Report

Site name:
St. Martin (Sv. Martin)
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
979 - 1009
Settlement:
St. Martin bei Villach - Št. Martin pri Beljaku
Topographic unit:
Villach - Beljak
Topographic area:
Villach - Beljak
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ravnica s cerkvijo sv. Martina, 1115/2, St. Martin, Trikotna ravnica, ki je na sv in jugu utrjena s strmim bregom, na SZ pa nekoč z dvojnim nasipom.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Arheološka izkopavanja 1982 niso prinesla nobene ugotovitve, ki bi omogočila datacijo okopov. razen visokosrednjeveškega groba so bile vse najdbe novoveške. 979 je omenjen dvor Beljak (glej izkopavanja pri cerkvi sv. Jakoba) "curtem quae vocatur Fillac" .Posebej pa sta navedena "catellum cum aecclesia", kar bi se smiselno nanašalo na gradišče s cerkvijo sv. Martina.