Report

Site name:
blagovnica Nanos = atrijska hiša
Site features:
there is no elevation, settlement, Costume and jewelry
Time span:
550 - 800
Settlement:
Ajdovščina
Topographic unit:
Ajdovščina
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na mestu blagovnice in poleg nje, V vzhodnem delu antične utrdbe so po njenem propadu preuredili del ruševin v bivališča s suhozidnimi temelji in leseno konstrukcijo sten..obstajalo je staro obzidje, ki je bilo popravljeno v srednjem veku..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Datacija je v bistvu historična, gre za stavbne ostanke nad poznoantično ruševino in pojasnjene s časom Langobardov. Objavljeni sta samo dve stekleni jagodi. Potreben pregle dgradiva v muzeju.