Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Hamlet:
Staje
Settlement:
Tržišče
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Korošec Paola Tržišče pri Mokronogu Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 199
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 391
Šašel Jaro Tržišče Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 259