Report

Site name:
Slovenski trg in Prešernova cesta
Site features:
stray find
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 190, T. 22 b
Tomanič Jevremov Marjana Ptuj Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 164
Tomanič Jevremov Marjana Die Beziehungen zwischen der Köttlacher und Bijelo Brdo Kultur auf der Burg von Ptuj Balcanoslavica 4 Prilep, Beograd 1975 83
Korošec Paola Zgodnjesrednjeveška arheološka slika karantanskih Slovanov Dela 1. razreda SAZU 22 Ljubljana 1979 57-58
Tušek Ivan Ptuj Varstvo spomenikov 33 Ljubljana 1991 245
Tušek Ivan Poročilo o delu na Ptuju v letu 1990 Varstvo spomenikov 33 Ljubljana 1991 245
Tomanič-Jevremov Marjana Rezultati arheoloških sondiranj v cerkvi sv. Jurija na Ptuju.Ergebnisse der archäologischen Sondierung in der Kirche des Hl. Georg in Ptuj Ptujski zbornik 6/1 Ptuj 1996 420, 426-427, 432-435
Tomanič-Jevremov Marjana Arheološka sondiranja v cerkvi sv. Jurija na Ptuju. Die archäologische Sondierung in der Kirche des hl. Georg in Ptuj Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija. Zbornik znanstvenega simpozija ob praznovanju 1150.obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice "Konradove cerkve" Ptuj 1998 68-83
Tušek Ivan Ptuj - mestni stolp od prazgodovine do razvitega srednjega veka. Ptuj - der Stadtturm Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija. Zbornik znanstvenega simpozija ob praznovanju 1150.obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice "Konradove cerkve" Ptuj 1998 40-41, 44-45