Report

Site name:
Sandrova polica
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SW, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Hamlet:
(Predtrg)
Settlement:
Radovljica
Topographic unit:
Radovljica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: travniki na posestvu Marije Žirovec (3 okostja),pri gradnji sosednje Pirihove hiše (4 okostja), pri obnavljanju Sandrove hiše (2 okostji), na bližnjih travnikih (več okostij), Grobovi so v pobočju terase, ki se spušča proti jugozahodu..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Orientalske jagode iz pramenastega stekla so najbolj verjetne v drugi polovici 8. st. in v prvi polovici 9. st. Lonček z ustjem tipa S3 ima po okrasu sorodnega na Žalah pri Zasipu. Vsaj na sosednjem Bledu ni lončkov v grobovih po začetku 9. st.