Report

Site name:
Sovič pri Postojni
Site features:
Elevation, Single find, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
400 - 800
Settlement:
Postojna
Topographic unit:
Postojna
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ,.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Omenjajo se najdbe poznoantične keramike ter langobardsko? zapestnico..Natančnost lokacije: natančna lokacija