Report

Site name:
dvorišče SAZU
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
1200 - 1500
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: dvorišče SAZU ob Salendrovi 13, Pet shrambnih jam, v katerih je bilo nekaj ostankov žitnega zrnja in več loncev. Na položnem desnem bregu Ljubljanice, del Novega trga..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Vsa objavljena ustja loncev spadajo v 14. in 15. st., eno bi lahko bilo še iz 13. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija