Report

Site name:
Pečina
Site features:
Terrace edge / embankment, settlement, Ceramics
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Gorenje Skopice
Topographic unit:
Čatež ob Savi
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: ob pripravi za gradnjo AC LJ-Obrežje 15,544727 45,909122, Večperiodno arheološko najdišče na holocenski terasi s sledovi poselitve od pozne bronaste, latenske, rimske in zgodnjesrednjeveške dobe. Nad ostanki rimske vile rustike z dvema gradbenima fazama iz 1. in 2. stoletja ter nato še 3. in 4. stoletja, z možno uporabo do konca 6. stoletja (Bavec 2009, 62-63; prim. Bavec 2006, 50), so bili odkriti tudi zgodnjesrednjeveški ostanki "arheoloških struktur" in sočasne lončenine iz časa med 7. in 11. stoletjem (Bavec 2009, 63, prim. Mason 2018, 93).