Report

Site name:
Site features:
cemetery
Time span:
430 - 650
Settlement:
Waisenberg - Važenberk
Topographic unit:
Völkermarkt - Velikovec
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: nekje na jugozahodnem vznožju hriba, Podrobna lokacija ni poznana..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Uhani s kocko, zapestnice z živalskimi glavicami (kar bi kazalo celo možnost konca 4. st.), zapestnice s kijasto debeljenima zaključkoma, ki bi le lahko še 7. st.